v1.0.2

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
  Dátum dokončenia: 15.02.2015
Nový modul
Authors Zoznam autorov, priraďovanie k licenciám a zobrazovanie v inštalácii softvéru.
Update modulu
Licences Pridané spracovanie requestu o zmluvy priradené ku licenciám.
Licences Pridané spracovanie requestu o referencie priradené ku softvéru.
Changelog Doplnený export vykonaných zmien v softvéroch vo formáte xml.
Licences Pri prihlasovaní sa nastavuje do session premenná, ktorú treba skontrolovať v šablóne. Ak údaje nesedia, odhlási používateľa z aplikácie.
Update knižnice
Users Prihlasovanie pre subdodávateľov majiteľov licencií.
Bugfix
Licences Licence connector nezakázal prihlasovanie používateľov, ak skončila platnosť licencie.