Informácie o službe

Všeobecne použiteľná služba pre všetky druhy web stránok a aplikácii. Je prepojiteľný aj s mobilnými, či akýmikoľvek inými aplikáciami, ktoré používajú web technológie. Chráni pred neoprávneným používaním webu, alebo modulov. Poskytuje prehľad o dĺžke predplatného, platnosti licencie, verziách inštalácií aplikácie a ďalšie...

Aktuálna verzia

Licence server 1.0.2 15.02.2015
Licence server 1.0.3 (dev) 0%
0 % Complete (success)

Licenčný server pre web stránky a aplikácie

Služba slúžiaca na ochranu majetku programátorov, freelancerov, firiem, ktoré ponúkajú tvorbu web stránok a internetových aplikácií. Poskytuje prehľad o tom, ako používatelia používajú aplikáciu, prehľad o verziách a stave inštalácií.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje