v1.0.0

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
  Dátum dokončenia: 12.12.2014
Nový modul
App Log Logovanie činnosti používateľov.
Users Zoznam a detail používateľov. Nastavovanie predplateného času na používanie účtu.
IP blocker Ochrana pred útokmi na databázu.
E-mail Databáza odoslaných e-mailov, s možnosťou vyhľadávania.
Encode request Rozhranie na vyžiadanie encodu scriptov používateľov.
Software Umožňuje vytvárať licencie pre rôzne softvéry. Softvér má svoje vlastné moduly, ktorým môžeme určiť dobu platnosti. Ukladanie verzií a popis čo všetko sa vrámci verzie zmenilo (changelog).
Update modulu
Clients Možnosť nastavovať stav pre klienta, čím sa vypnú všetky jeho licencie.
Licences Crony na upozorňovanie používateľov o dĺžke predplatného. Textové a grafické zobrazovanie informácie o prístupoch a blokovaniach. Zdokonalená synchronizácia serverov. Blokovanie na rôznych úrovniach. Vylepšená ochrana projektov používateľov.
Nová knižnica
jQuery Bootstrap jQuery Bootstrap 3.3.1
jQuery pStrength jQuery pStrength 1.0.6
Font Awesome Font Awesome 4.2.0
Update knižnice
jQuery jQuery 2.1.1
jQuery UI jQuery UI 1.11.2
Zend Framework Zend Framework 1.12.9
Google Chart PHP trieda na generovanie google grafov.
Template
Template Integrovaný bootstrap a font awesome.